Tin Tức

Top 9 Chuyên ngành “hot” nhất trường Đại học Tiền Giang

1


Tuyết Hương

Giáo Dục Tiểu Học

Với ngành Giáo Dục Tiểu Học nói riêng hay những ngành học thuộc hệ sư phạm nói chung thì Đại học Tiền Giang chỉ đào tạo và tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh, nhưng các ngành này vẫn thu hút rất nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển.

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Tiểu học nhằm đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sinh viên tốt nghiệp có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên tiểu học, có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục ở tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng sự phát triển của giáo dục tiểu học trong những thập kỷ tới.

Năm 2021, ngành Giáo Dục Tiểu Học của Đại học Tiền Giang có 60 chỉ tiêu với điểm xét trúng tuyển đợt 1 là 15.95 điểm – Đứng thứ 2 trong top ngành có điểm xét tuyển cao nhất của trường.

Với khối ngành sư phạm Đại học Tiền Giang chỉ đào tạo và tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh
Với khối ngành sư phạm Đại học Tiền Giang chỉ đào tạo và tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh
Năm 2021, ngành Giáo Dục Tiểu Học của Đại học Tiền Giang có 60 chỉ tiêu với điểm xét trúng tuyển đợt 1 là 15.95 điểm
Năm 2021, ngành Giáo Dục Tiểu Học của Đại học Tiền Giang có 60 chỉ tiêu với điểm xét trúng tuyển đợt 1 là 15.95 điểm


2


Tuyết Hương

Sư Phạm Toán

Nếu ngành Giáo Dục Tiểu Học đứng vị trí thứ 2 trong top ngành có điểm xét tuyển cao nhất của Đại học Tiền Giang năm 2021 thì giữ vị trí thứ nhất đó chính là ngành Sư Phạm Toán với 27.20 điểm.

Ngành Đại học Sư phạm Toán là ngành đào tạo nên đội ngũ giáo viên có khả năng đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo. Chương trình đào tạo này giúp người học có khả năng vận dụng phương pháp tư duy toán học vào các hoạt động khoa học và thực tiễn, có cơ hội phát triển bản thân, cơ hội tìm việc làm và thăng tiến.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Đại học Sư phạm Toán học sẽ nắm những những kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước, pháp luật đại cương; kiến thức chuyên ngành; những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm phục vụ cho việc đứng lớp. Đồng thời có phẩm chất đạo đức và thái độ nghề nghiệp chuẩn mực để trở thành một giáo viên xuất sắc.

Ngành Đại học Sư phạm Toán là ngành đào tạo nên đội ngũ giáo viên có khả năng đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay
Ngành Đại học Sư phạm Toán là ngành đào tạo nên đội ngũ giáo viên có khả năng đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay
Năm 2021 Sư Phạm Toán xét tuyển trúng tuyển đợt 1 với 27.20 điểm
Năm 2021 Sư Phạm Toán xét tuyển trúng tuyển đợt 1 với 27.20 điểm

3


Tuyết Hương

Sư Phạm Ngữ Văn

Sư Phạm Ngữ Văn là một ngành không quá mới mẻ của Đại học Tiền Giang. Nó thường xuyên thay đổi chỉ tiêu đầu vào theo từng năm thậm chí có năm Đại Học Tiền Giang ngưng tuyển sinh đối với ngành này. Bởi chỉ tiêu ít hay nhiều của Sư Phạm Ngữ Văn đều phụ thuộc vào nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh.

Tuy nhiên, khi nhà trường thực hiện tuyển sinh với ngành này thì luôn thu hút sự quan tâm và đăng ký xét tuyển của đông đảo thí sinh. Bởi vì nó dễ dàng giúp người học tìm được công việc giảng dạy phù hợp tại địa phương khi ra trường.

Với ngành học này sẽ đào tạo nên giáo viên môn Ngữ Văn bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở có khả năng đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo. Chương trình đào tạo này giúp người học có khả năng vận dụng tri thức ngôn ngữ học, lí luận văn học, lịch sử văn học, nghiệp vụ sư phạm vào các hoạt động khoa học và thực tiễn, cơ hội tìm việc làm và có nhiều tiền đề để trở thành một thầy cô giáo giỏi ở bộ môn Ngữ Văn.

Người học sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành: giáo viên giảng dạy môn ngữ văn tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở; công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học trên toàn quốc. Chuyên viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các viện, trung tâm nghiên cứu có ứng dụng tri thức ngữ văn.

Chỉ tiêu tuyển sinh ít hay nhiều của Sư Phạm Ngữ Văn đều phụ thuộc vào nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh.
Chỉ tiêu tuyển sinh ít hay nhiều của Sư Phạm Ngữ Văn đều phụ thuộc vào nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh.
Người học sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành giáo viên giảng dạy môn ngữ văn tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở
Người học sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành giáo viên giảng dạy môn ngữ văn tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở

4


Tuyết Hương

Kế toán

Với ngành kế toán, Đại học Tiền Giang sẽ đào tạo nên cử nhân kế toán có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành kế toán, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp kế toán, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành kế toán, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Đại học Kế toán tổng hợp đạt được:

 • Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành kế toán.
 • Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
 • Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc kế toán.
 • Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực kế toán.
 • Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn kế toán.
 • Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề kế toán.
 • Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
 • Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường thay đổi.
 • Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
 • Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những công việc kế toán.
 • Có năng lực ngoại ngữ phù hợp với trình độ đào tạo.
 • Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
 • Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc kế toán.
 • Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn kế toán và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.
 • Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động kế toán.
Với ngành kế toán, Đại học Tiền Giang sẽ đào tạo nên cử nhân kế toán có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện
Với ngành kế toán, Đại học Tiền Giang sẽ đào tạo nên cử nhân kế toán có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện
Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Đại học Kế toán tổng hợp đạt được nhiều kiến thức chuyên ngành và kỹ năng tốt phụ vụ cho công việc
Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Đại học Kế toán tổng hợp đạt được nhiều kiến thức chuyên ngành và kỹ năng tốt phụ vụ cho công việc

5


Tuyết Hương

Quản trị kinh doanh

Với chuyên ngành này, nhà trường sẽ đào tạo nên những cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng, chuyên sâu và hiện đại về quản trị kinh doanh; kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo; khả năng khởi nghiệp và thích ứng cao với môi trường kinh tế – xã hội; thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình quản trị kinh doanh đạt được:

 • Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng và thể chất;
 • Hiểu được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, pháp luật vận dụng trong quản trị kinh doanh;
 • Hiểu và vận dụng được các kiến thức về kinh tế học, thống kê, quản trị, marketing, kế toán, luật thương mại, tài chính để phân tích và lý giải được các vấn đề của nền kinh tế và doanh nghiệp;
 • Có kiến thức chung về công việc quản trị như: quản trị chiến lược, marketing, chất lượng, tài chính, nhân lực, sản xuất, khởi sự doanh nghiệp, thương mại điện tử, hệ thống thông tin quản lý, đạo đức kinh doanh và văn hóa tổ chức để hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh;
 • Hiểu, phân tích và vận dụng được các kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh, kế toán quản trị, ứng dụng lý thuyết hệ thống, thanh toán quốc tế, thị trường chứng khoán, thống kê doanh nghiệp nhằm bổ trợ nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành;
 • Hiểu, phân tích và vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong quản trị kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực như: bán hàng, dự án, rủi ro, thương hiệu hay nghiệp vụ ngoại thương; kinh doanh quốc tế, ngân hàng thương mại, hành chánh văn phòng, tâm lý quản lý trong kinh doanh hay nghệ thuật lãnh đạo vào thực tiễn kinh doanh tại doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng nhận diện cơ hội và phân tích môi trường kinh doanh, đánh giá khả năng thành công của cơ hội;
 • Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp các nội dung liên quan đến chức năng của quản trị, hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm tra chiến lược kinh doanh tại các tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
 • Sử dụng được tiếng Anh cơ bản liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.
 • Có kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thuyết phục và giao tiếp hiệu quả;
 • Có khả năng tư duy phản biện và giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành và chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Có kỹ năng làm việc, tổ chức, điều hành và lãnh đạo nhóm.
 • Có năng lực tự học và nâng cao trình độ chuyên môn, tự nghiên cứu và thích ứng trong các môi trường làm việc.

Sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh các bạn có thể quản lý hoặc chuyên viên tại nhiều bộ phận khác nhau: nhân sự, marketing, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, truyền thông và quảng cáo, dự án,… của các doanh nghiệp trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau; Tự thành lập và điều hành doanh nghiệp; Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, hoặc nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu kinh tế, quản lý.

Với chuyên ngành này, nhà trường sẽ đào tạo nên những cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng, chuyên sâu và hiện đại về quản trị kinh doanh
Với chuyên ngành này, nhà trường sẽ đào tạo nên những cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức nền tảng, chuyên sâu và hiện đại về quản trị kinh doanh
Sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh các bạn có thể quản lý hoặc chuyên viên tại nhiều bộ phận khác nhau: nhân sự, marketing, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển...
Sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh các bạn có thể quản lý hoặc chuyên viên tại nhiều bộ phận khác nhau: nhân sự, marketing, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển…

6


Tuyết Hương

Tài chính Ngân hàng

Ngành Đại học Tài chính – Ngân hàng đào tạo người học có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài chính – ngân hàng vững chắc; kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo; thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; khả năng làm việc hiệu quả, sáng tạo.

Sau khi tốt nghiệp các bạn cử nhân ngành Tài chính ngân hàng có thể thể đảm nhận các công việc: giao dịch viên, kế toán viên, chuyên viên tín dụng, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thanh toán quốc tế, chuyên viên kinh doanh ngoại hối; chuyên viên tư vấn và đầu tư tài chính;Có thể làm việc tại các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính – ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác;Có khả năng tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh để tạo lập doanh nghiệp cho bản thân. Hoặc Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực tự học, tự nghiên cứu và học lên các chương trình đào tạo sau đại học.

Ngành Đại học Tài chính - Ngân hàng đào tạo người học có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài chính – ngân hàng vững chắc
Ngành Đại học Tài chính – Ngân hàng đào tạo người học có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài chính – ngân hàng vững chắc
Sau khi tốt nghiệp các bạn cử nhân ngành Tài chính ngân hàng có thể thể đảm nhận các công việc: giao dịch viên, kế toán viên, chuyên viên tín dụng, chuyên viên quan hệ khách hàng
Sau khi tốt nghiệp các bạn cử nhân ngành Tài chính ngân hàng có thể thể đảm nhận các công việc: giao dịch viên, kế toán viên, chuyên viên tín dụng, chuyên viên quan hệ khách hàng

7


Tuyết Hương

Luật

Chương trình đào tạo cử nhân Luật nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực pháp lý theo định hướng chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên đạt được: Phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và có trách nhiệm với xã hội; Kiến thức cơ bản về văn hóa – xã hội; Kiến thức chuyên sâu về cơ sở ngành và chuyên ngành; Khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng chuyên ngành luật vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật sẽ có cơ hội và khả năng làm việc ở các vị trí sau: Chuyên viên làm việc tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trong bộ máy nhà nước; Nhân viên bộ phận pháp chế hoặc nhân sự tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Chuyên gia tư vấn pháp lý, luật sư; trọng tài viên, thừa phát lại, thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên, tư vấn viên, trợ lý pháp luật, thư ký toà án, cán bộ các cơ quan nội chính; Giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực pháp luật tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Chương trình đào tạo cử nhân Luật nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực pháp lý theo định hướng chuyên nghiệp
Chương trình đào tạo cử nhân Luật nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực pháp lý theo định hướng chuyên nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật sẽ có cơ hội và khả năng làm việc ở các vị trí khách nhau trong chuyên môn của mình
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật sẽ có cơ hội và khả năng làm việc ở các vị trí khách nhau trong chuyên môn của mình

8


Tuyết Hương

Công nghệ thông tin

Ngày nay, hầu hết mọi lĩnh vực đều ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của mình. Từ đó, ngành công nghệ thông tin cũng nở rộ ở các trường đại học. Với Đại học Tiền Giang cũng không ngoại lệ khi ngành học này ở năm học 2021 có đến 115 chỉ tiêu đứng thứ 2 trong sách danh ngành có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất.

Với ngành học này, Đại học Tiền Giang sẽ đào tạo nên nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của sự phát triển đất nước, đặc biệt là nhu cầu nguồn nhân lực địa phương và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Theo học ngành công nghệ thông tin, người học sẽ có được kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, có nhận thức đúng đắn về vai trò của công dân, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt để làm việc, có khả năng tự đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp các cử nhân sẽ có cơ hội trở thành: Cán bộ kỹ thuật tại Phòng Công nghệ thông tin, Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin, doanh nghiệp kinh doanh phần cứng và phần mềm máy tính. Chuyên viên phân tích, thiết kế và phát triển website và hệ thống thông tin. Chuyên viên phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị mạng máy tính. Chuyên viên phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm. Lập trình viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, người tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ thông tin có thể trở thành giáo viên dạy Tin học tại các Trường THCS, THPT, các cơ sở giáo dục và đào tạo khác (sau khi bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu).

Năm học 2021 có đến 115 chỉ tiêu đứng thứ 2 trong sách danh ngành có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất.
Năm học 2021 có đến 115 chỉ tiêu đứng thứ 2 trong sách danh ngành có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất.
Với ngành học này, Đại học Tiền Giang sẽ đào tạo nên nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của sự phát triển đất nước, đặc biệt là nhu cầu nguồn nhân lực địa phương và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Với ngành học này, Đại học Tiền Giang sẽ đào tạo nên nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của sự phát triển đất nước, đặc biệt là nhu cầu nguồn nhân lực địa phương và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

9


Tuyết Hương

Công nghệ thực phẩm

Ngành công nghệ thực phẩm được xếp vào vị trí thứ hai trong ba nhóm ngành nghề có xu hướng dẫn đầu về khả năng thu hút nguồn nhân lực cao trong giai đoạn 2020-2025. Trước sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản và nông sản, công nghệ thực phẩm đang là một ngành học hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ tại Tiền Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm tại Đại học Tiền Giang bạn có thể làm việc tại các công ty, nhà máy chế biến thực phẩm với vai trò là cán bộ quản lý và điều hành sản xuất, cán bộ phòng kỹ thuật cán bộ quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ngoài những vị trí trên bạn cũng có thể trở thành chuyên viên phân tích, kiểm nghiệm; chuyên viên phân tích kỹ thuật cho các công ty, nhà máy hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Hoặc với tấm bằng cử nhân công nghệ thực phẩm bạn cũng có thể trở thành cán bộ giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Tuy nghiên, để có thể trở thành giảng viên bạn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nghiệp vụ sư phạm nhé.

Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm tại Đại học Tiền Giang bạn có thể làm việc tại các công ty, nhà máy chế biến thực phẩm với vai trò là cán bộ quản lý và điều hành sản xuất, cán bộ phòng kỹ thuật cán bộ quản lý chất lượng...
Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm tại Đại học Tiền Giang bạn có thể làm việc tại các công ty, nhà máy chế biến thực phẩm với vai trò là cán bộ quản lý và điều hành sản xuất, cán bộ phòng kỹ thuật cán bộ quản lý chất lượng…
Ngành công nghệ thực phẩm được xếp vào vị trí thứ hai trong ba nhóm ngành nghề có xu hướng dẫn đầu về khả năng thu hút nguồn nhân lực cao trong giai đoạn 2020-2025
Ngành công nghệ thực phẩm được xếp vào vị trí thứ hai trong ba nhóm ngành nghề có xu hướng dẫn đầu về khả năng thu hút nguồn nhân lực cao trong giai đoạn 2020-2025

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button