Muỗi đầm lầy có thể sống cách xa nơi chúng được sinh ra tới 160km

Back to top button