Bạn Có BiếtDịch VụLuật Doanh Nghiệp

Kế toán viên là gì? Đâu là nhiệm vụ của kế toán viên?

Kế toán viên là gì? 

Dù một doanh nghiệp có quy mô to hay nhỏ thì kế toán không bao giờ có thể thiếu. Kế toán viên đóng vai trò quan trọng và là một chức năng cần thiết để nhà quản trị có thể dễ dàng đưa ra các quyết định, lập kế hoạch về chi phí và đo lường được hiệu quả kinh tế.

Một người kế toán viên có thể xử lý hầu hết các công việc kế toán cơ bản. Trong số đó các kế toán viên được cấp chứng chỉ CPA nên được đảm nhận các nhiệm vụ kế toán quan trọng hơn.

Trong doanh nghiệp vừa và nhỏ thường sẽ tồn tại hai kế toán quan trọng là kế toán chi phí và kế toán quản trị. Công việc của kế toán quản trị là giúp đội ngũ quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh. Kế toán chi phí sẽ cung cấp thông tin chi tiết mà quản lý cần để kiểm soát các hoạt động hiện tại và lập kế hoạch cho tương lai.

Đâu là nhiệm vụ của kế toán viên?

Để thực hiện tốt các chức năng phản ánh kiểm tra, cung cấp thông tin các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, kế toán có một số nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
  • Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình sử dụng kinh phí (nếu có) của đơn vị.
  • Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
  • Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
    kế toán là gì
0/5 (0 Reviews)
Back to top button